Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
vasaris 2024
fow
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė87673406
Šiandien13245
Dabar naršo167
 
 

Rajono švietimo įstaigų išskirtinumas

Spausdinti

Informacija apie Rokiškio r. bendrojo ugdymo mokyklas 

Mokykla

Pagrindinės vykdomos programos

Mokyklos išskirtinumas

(unikalumas)

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija

2016-2017 m. - 765 mokiniai

2017-2018 m.m. - 612 mokiniai

Pagrindinis ugdymas

(I-IIg. klasės);

Vidurinis ugdymas

(III-IV g. klasės)

Vienintelė rajone keturmetė gimnazija, turinti tik gimnazines klasės. Mokykloje nuo I g (9) klasės tęsia mokymąsi mokiniai, baigę Juozo Tūbelio ir Senamiesčio progimnazijas bei kitas rajono mokyklas. Gimnazija veikia dviejuose pastatuose skirtingose miesto vietose: M.Riomerio g. 1 esančiame istoriame gimnazijos pastate įsikūrę Senieji Rūmai, o Taikos g. 17 - "Romuvos" padalinys. Ši struktūra parinkta tam, kad vienintelėje miesto gimnazijoje arčiau savo gyvenamosios vietos galėtų mokytis ir senamiesčio, ir mikrorajono mokiniai. Nors gimnazijos sudėtinga struktūra, gimnazijoje galioja bendros tvarkos, bendros taisyklės. Gimnazijos padaliniai turi ir savitų išskirtinumų: "Romuvos" padalinyje stipri gamtosauginė veikla, kasmet iškovojama „Žalioji vėliava“; taip pat čia vykdomas efektyvus profesinio orientavimo darbas ir tarptautinė projektinė veikla. Senuosiuose Rūmuose ypač aktyvi mokinių savivalda, padedanti mokiniams ugdytis lyderystę. Aktyvi bei prasminga gimnazijos "Romuvos" padalinio bibliotekos - informacinio centro veikla. Abiejuose padaliniuose vykdomas aktyvus pilietinis ugdymas, gimnazija yra įsitraukusi į šalies pilietiškų mokyklų sąjūdį.

Rokiškio r. Juodupės gimnazija

2016-2017 m.m. - 291 mokiniai

2017-2018 m.m. - 265 mokiniai

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinis ugdymas

(5-IIg kl.);

Vidurinis ugdymas

(III –IV g. kl.)

Gimnazija išsiskiria neformaliojo švietimo programų patrauklumu, gausa; sportiniais ir meniniais mokinių pasiekimais bei originaliais renginiais. Vykdoma mokinių poreikių analizė, telkiami aukštos kvalifikacijos motyvuoti mokytojai. Mokiniams sudaromos sąlygos mokyti(-s), tobulėti, vykti į varžybas, konkursus, aprūpinama reikalingomis mokymo priemonėmis. Palaikomos mokytojų iniciatyvos. Didelis dėmesys skiriamas individualiai mokinių pažangai, mokymosi pagalbos teikimui. Mokykloje veikai stipri mokinių savivalda.

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija

2016-2017 m.m. - 224 mokiniai

2017-2018 m.m. - 211 mokiniai

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

Pradinis ugdymas (1-4 kl.)

Pagrindinis ugdymas

(5-IIg kl.);

Vidurinis ugdymas

(III –IV g. kl.)

Tai vienintelė ugdymo įstaiga rajone, įgyvendinanti visas ugdymo programas: nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo. Mokykla yra lyderė šalies nacionaliniuose projektuose. Daug dėmesio skiriama veiklos įsivertinimui, duomenimis grįstos vadybos puoselėjimui, ugdymo proceso stebėsenai, analizei ir kaitai, mokinių mokymosi pažangai. Mokykla, dalyvaudama tarptautiniame projekte, kuria unikalią vaikų verslumo ugdymo metodiką, kuria naudosis visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Išskirtiniai mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose (4-oji Reitingų vieta Lietuvoje 5-8 kl.), sporto varžybose. Plati neformaliojo švietimo programų pasiūla, nuolat didėjantis būrelius lankančių mokinių skaičius. Mokykla išsiskiria geru mokinių lankomumu.

Mokykloje yra 1 jungtinė klasė.

Rokiškio r. Obelių gimnazija

2016-2017 m.m. - 260 mokinių

2017-2018 m.m. - 236 mokiniai

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinis ugdymas

(5-IIg kl.);

Vidurinis ugdymas

(III-IVg kl.)

Mokykla yra netoli pasienio su Latvija, todėl artimai bendradarbiauja su Latvijos Daugpilio r. mokyklomis. Turi neformaliojo ugdymo skyrių (11 studijų). Gimnazija organizuoja tarptautines parodas, muzikos festivalius, puoselėja pilietines iniciatyvas. Šalia gimnazijos veikia vieninteliai rajone vaikų globos namai. Daug dėmesio skiriama patyčių prevencijos įgyvendinimui: vykdomos OLWEUS, ,,Antro žingsnio" programos, organizuojamos ,,Sniego gniūžtės" stovyklos. Mokyklos pastatas renovuotas, nuolat turtinama mokymo bazė naujomis technologijomis, dauguma mokytojų į ugdymą sėkmingai integruoja IKT.

Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

2016-2017 m.m. - 248 mokiniai

2017-2018 m.m. - 220 mokinių

Pagrindinis ugdymas

(5-IIg kl.);

Vidurinis ugdymas

(III-IVg kl.)

Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, į kurią įtraukia ir miestelio bendruomenę bei partnerius iš kitų mokyklų, organizacijų ir užsienio šalių. Ilgametes tradicijas turi kasmet organizuojami buvusių mokyklos mokinių susitikimai liepos mėnesį. Aktyvi gimnazijos šaulių ir ateitininkų veikla. Šalia mokyklos įrengtas modernus šiuolaikiškas stadionas, aktyvi gimnazijos sportinė veikla. Daug dėmesio skiriama individualiai mokinių pažangai, pagalbos mokantis teikimui.

Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2016-2017 m.m. - 200 mokinių

2017-2018 m.m. - 147 mokiniai

Pradinis, pagrindinis, vidurinis suaugusiųjų ugdymas;

Pagrindinis ugdymas jaunimo klasėse

Mokykla veikia viename pastate su Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija. Centro patalpos renovuotos, aprūpintos šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis. Centre mokosi jaunimas iki 18 m. ir suaugusieji nuo 18 m.. Lankstus ugdymo organizavimas, taikomasi prie besimokančiųjų poreikių. Veikia neakivaizdinio ir vakarinio mokymosi klasės, skirtos mokytis dirbantiesiems ar vaikus auginantiems asmenims, siekiantiems įgyti pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą. Galima mokytis atskirų dalykų, modulių.

Stipriai išvystytas tarptautinis bendradarbiavimas per mokyklinius projektus. Mokykloje dirba stipri pagalbos mokiniui specialistų komanda.

Vykdomas neformalus suaugusiųjų švietimas, tenkinantis dalies rajono bendruomenės poreikius.

Rokiškio r. Jūžintų J.O.Širvydo pagrindinė mokykla

2016-2017 m.m. - 105 mokiniai

2017-2018 m.m. - 89 mokiniai

Priešmokyklinis ugdymas;

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinis ugdymas

(5-10 kl.)

Mokykla ypatinga bendruomeniškais šiltais santykiais, bendrų veiklų organizavimu, mokinių pasiekimais. Išvystytas sportinis ugdymas, vaikų turizmas. Mokykla turi vasaros poilsio bazę, baidarių sporto inventorių, kasmet organizuoja vaikų vasaros poilsį ne tik savo, bet ir viso rajono mokiniams. Plėtojamas užsienio kalbų (anglų, vokiečių k.) mokymas per projektinę veiklą, patrauklus informacinių technologijų ir muzikinis vaikų ugdymas per neformalųjį vaikų švietimą.

Mokykla turi 1 jungtinę klasę.

Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla

2016-2017 m.m. - 55 mokiniai

2017-2018 m.m. - 34 mokiniai

Ikimokyklinis, priešmokyklinis

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinis ugdymas

(5-10 kl.)

 

Stipri jaunųjų maltiečių veikla: sudaryta tarptautinė bendradarbiavimo sutartis su Vokietijos Maltos ordino Estenfeldo maltiečiais. Penkerius metus mokykloje veikia Vaikų dienos centras, finansuojamas Vokietijos Maltos ordino Porcikų fondo. Įvairus bei turiningas vaikų užimtumas po pamokų ir aktyvus vasaros poilsio organizavimas, mokykla turi dviračių sporto inventorių, aktyviai vykdo vaikų sveikatinimo ugdymo bei turizmo dviračiais veiklą ne tik savo mokyklos, bet ir rajono bei šalies piliečiams, besidomintiems maršrutais Kriaunų, Sartų apylinkėse. Kasmet visi mokyklos mokiniai turi galimybę nemokamai poilsiauti Šventojoje, poilsio bazėje ‚Energetikas“.

Dėl mažo mokinių skaičiaus 1-8 klasių mokiniai mokosi jungtinėse klasėse.

Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla

2016-2017 m.m. - 92 mokiniai

2017-2018 m.m. - 57 mokiniai

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinis ugdymas (5-10 kl.)

Išskirtinė mokyklos aplinka (renovuotas pastatas, estetiškai tvarkoma aplinka), IKT naudojimas: mokykloje veikia vidaus intraneto tinklas, spartus internetas, visi mokytojai aktyviai taiko IKT panaudojimą ugdymo procese, stipri mokyklos IKT bazė (kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, multimedija, interaktyvios lentos, vidaus dokumentų apskaitos sistema), mokykloje veikia vietinė televizija, įrengtos vaizdo kameros. Stipriai plėtojamas sportinis ir sveikatinantis vaikų ugdymas, šalia mokyklas įrengta moderni lauko treniruoklių aikštelė. Išskirtinis vaikų vasaros poilsio organizavimas (stovyklos, žygiai, ekskursijos), aktyvi mokyklos bibliotekos – informacinio centro veikla.

Mokykloje yra 2 jungtinės klasės.

Rokiškio pagrindinė mokykla

2016-2017 m.m. - 41 mokinys

2017-2018 m.m. -45 mokiniai

Pradinis specialusis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinis specialusis ugdymas (5-10 kl. asmenims iki 21 m.)

Tai vienintelė mokykla Rokiškio rajone, skirta 6-21 metų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo (si) poreikių. Mokyklos prioritetai:

mokinių saugumas ir sveikata;

mokinių užimtumas iki 17 val.;

mokinių ugdymas integruojant muzikavimą, teatrinius žaidimus, dailę, šokį;

mokinių atvežimas į mokyklą ir parvežimas į namus lydint atsakingam asmeniui;

kokybiškas mokinių maitinimas mokyklos valgykloje.

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija

2016-2017 m.m. - 725 mokiniai

2017-2018 m.m. - 688 mokiniai

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinio ugdymo I pakopa (5-8kl.)

Išskirtinės pilietinės iniciatyvos, susijusios su Juozo Tūbelio vardo įprasminimu. Tarptautinių projektų vadyba. Įkurtas Konsultacinis centras mokiniams, jų tėvams, mokytojams. Inovacijų diegimas (robotikos kabinetas; elektroninis pažymėjimas su atsiskaitymu mokykloje, įėjimo į mokyklą kontrolės, skaitytojo bilieto funkcijomis; naudojamos interaktyvios lentos, atsakymų pulteliai, planšetiniai kompiuteriai.). Nuo 2015 m. progimnazija įsitraukė į „Samsung mokykla ateičiai“ programos veiklas ir gavę finansinę paramą iki 2018 m. įgyvendins ambicingą projektą - programavimo integravimą į mokomųjų dalykų mokymą nuo 1 klasės. Nulat atnaujinama informacija apie inovacijas šioje mokykloje - http://ateiciai.blogspot.lt/   Kasmet vyksta karjeros dienos. Aktyvi tarptautinė projektinė veikla. Mokykla aktyviai dalyvauja šalies progimnazijų asociacijos veikloje. Baigę šią mokyklą mokiniai tęsia mokymąsi Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijoje.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija su Laibgalių skyriumi

2016-2017 m.m. - 375 mokiniai

2017-2018 m.m. - 355 mokinai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

Pradinis ugdymas (1-4 kl.);

Pagrindinio ugdymo I pakopa (5-8kl.)

Progimnazija veikia trijuose pastatuose:  J.Biliūno g. 1 esančiame pastate veikia priešmokyklinė grupė ir 1-4 klasės, o  M.Riomerio g. 1 esančiame J. Tumo – Vaižganto  gimnazijos pastate – 5-8 klasės; Laibgalių kaime veikia ikimokyklinio ir  pradinio ugdymo skyrius. Baigę progimnaziją, 8 kl.  mokiniai mokslus tęsia  J.Tumo-Vaižganto gimnazijoje (I-IV g klasėse).

Perėjus mokytis į gimnaziją vaikams dėsto tie patys mokytojai, išlieka tas pats klasės auklėtojas. Tarp progimnazijos 5-8 klasių mokinių ir gimnazistų vyksta glaudus bendradarbiavimas - bendri  renginiai ir mokinių savivaldos veikla.

Progimnazijoje aktyvi sportinė veikla, aukšti sportiniai pasiekimai. Iniciatyvios mokytojų  metodinės grupės, organizuojamos dalykų savaitės. Tamprus bendradarbiavimas su socialiniais parteriais,  čia  vyksta daug rajoninių renginių, kuriuose dalyvauja ir progimnazijos mokytojai bei mokiniai. Pradinių klasių mokiniams po pamokų (iki 15.30) – veikia pailgintos dienos darbo grupė, organizuojama sportinė veikla.

Progimnazijai priskirtas  Laibgalių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius. Privalumas - tamprūs skyriaus ir kaimo bendruomenės santykiai, geros ugdymosi sąlygos, mokinių užimtumas po pamokų.

Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla su Kazliškio skyriumi

2016-2017 m.m. - 104 mokiniai

2017-2018 m.m. - 100 mokinių

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

Pradinis ugdymas (1-4 kl.)

 

Mokykla išsiskiria vasaros poilsio stovyklų pradinukams organizavimo patirtimi, kurių metu mokiniai susipažįsta su įvairiomis rajono vietovėmis; tradicinių renginių organizavimu ir prasmingu mokyklos bendruomenės telkimu. Kasmet vykdomos tradicinės tėvų savaitės, kurių metu tėvai lankosi pamokose, stebi vaikų sėkmes ir nesėkmes, klausosi lektorių, bendrauja su mokytojais, dalyvauja renginiuose. Stiprūs mokyklos ryšiai su vietos bendruomene, kuri aktyviai ir kūrybiškai įtraukiama į vaikų ugdymo procesus. Baigę mokyklą vaikai tęsia mokymąsi šalia esančioje Pandėlio gimnazijoje. Abi mokyklos glaudžiai bendradarbiauja. Daug dėmesio skiriama mokinių pažangos matavimui pereinant mokytis į pagrindinio ugdymo pakopą.

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“

2016-2017 m.m. - 84 mokiniai

2017-2018 m.m. - 91 mokinys

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

Pradinis ugdymas (1-4 kl.)

 

Daug dėmesio skiriama vaikų pažinimui, estetiniam, meniniam ugdymui, edukacinės aplinkos estetiškumui bei saugumui. Vykdomi rajoniniai ir tarptautiniai projektai, įtraukiantys ir telkiantys mokyklos-darželio bendruomenę. Mokykloje veikia gyvasis kampelis, kuriame vaikai su pedagogais augina dekoratyvinius triušius, papūgėles, vėžliukus, žuvytes. Stiprios anglų kalbos mokymo patirtys bei sklaida rajono, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Aktyvi veikla su tėvų bendruomene.

Rokiškio r. Kavoliškio mokykla-darželis

2016-2017 m.m. - 29 mokiniai

2017-2018 m.m. - 35 mokinai

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

Pradinis ugdymas (1-4 kl.)

 

Įstaiga veikia kaimiškoje vietovėje, teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą - tai užtikrina kokybišką perėjimą iš vienos pakopos į kitą, ugdymo tęstinumą. Tame pačiame pastate veikia biblioteka, kultūros namai, dažnai vykdomi bendri renginiai. Išvystytas bendradarbiavimas su tėvais, vykdomi projektai: tęstinis sveikatingumo, tarptautinis „eTwining“. Didelis dėmesys skiriamas vaikų bendruomeniškumo, kūrybiškumo ugdymui, gamtamoksliniam tyrinėjimui, integruojant IKT, projektinę veiklas, per popamokinę veikląDaug dėmesio skiriama individualiam vaikų pažinimui bei ugdymui, tėvų ir bendruomenės įtraukimui į vaikų ugdymą. Tėvai – edukatoriai – aktyvūs mokymo proceso dalyviai. Veiksmingas patirtinės ugdymo aplinkos modeliavimas. Sudaromos sąlygos vaikams pamatyti, išgirsti, išgyventi, apmąstyti, t.y. įgyti įvairios patirties patiems aktyviai veikiant, dalyvaujant, kuriant kartu su kitais vaikais ir suaugusiaisiais. 

Dėl mažo mokinių skaičiaus dalis mokinių mokosi jungtinėse klasėse.

Rokiškio lopšelis-darželis "Nykštukas"

2016 m. - 115 ugdytinių

2017 m. - 111 ugdytinių

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

Tai seniausia ikimokyklinio ugdymo įstaiga Rokiškio mieste. Šalia – Senamiesčio progimnazija ir Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija. Nuo 2014 m. įstaiga įraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla” ir įgyvendina sveikos gyvensenos programą „Nykštukas sveikuoliukas”. Nuo 2001 m. įkurtas „Nykštuko Pykštuko“ teatras. Į ugdymą integruojamos lėlių, draminė, imitacinė, fantastinė ir kt. vaidybos rūšys. Nuo 2017 m. įstaiga įsijungė į respublikinį ekologinį projektą „EKO karta“ ir iniciatyvą „ Žalia pėda”.

Efektyvi geografiniu-kultūriniu požiūriu įstaigos aplinka (netoli ežeras, krašto muziejus, senamiesčio centras). Dirba specialistai: socialinis pedagogas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, judesio korekcijos mokytojas, dietistas.

Rokiškio lopšelis-darželis "Pumpurėlis"

2016 m. - 180 ugdytinių

2017 m. - 161 ugdytinis

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Rokiškio lopšelyje-darželyje ,,Pumpurėlis“ 10-yje grupių ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Vaikai turintys didelių ugdymosi poreikių lanko specialiąją ikimokyklinio ugdymo grupę. Įstaigoje veikia savaitinė grupė, Teikiama socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos mokytojo pagalba.

Puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos. Vaikai noriai lanko menų studiją ,,Darbštuoliukai“, vaikų folkloro studiją ,,Daigelis“ ir anglų kalbos studiją ,,Anglų kalba linksmai“.

Rokiškio lopšelis-darželis "Varpelis"

2016 m. - 196 ugdytiniai

2017 m. - 183 ugdytiniai

 

 

 

Ikimokyklinis ir peiešmokyklinis ugdymas Išsiskiria aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje tarptautiniu, nacionaliniu, savivaldybės lygmeniu, išplėtotais partnerystės ryšiais su vietos bendruomene, ugdymo įstaigomis, organizacijomis Lietuvoje bei užsienio šalyse.

Lopšelyje-darželyje dirba profesionali specialistų komanda: ogopedai, specialusis pedagogas, judesio korekcijos mokytojas, masažistas, socialinis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas, dietistas.

Ypatingą dėmesį skiriame etno kultūros tradicijų puoselėjimui bei vaikų sveikatingumo ugdymui. Lopšelis-darželis yra respublikinės ikimokyklinio ugdymo darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų  asociacijos nariai (PIUKKPA). 

Veikia papildomo ugdymo būreliai (ankstyvojo anglų kalbos mokymo, etno būreliai, muzikavimo ir dainavimo studija).

Išskirtinė lopšelio-darželio aplinka – įrengtos edukacinės erdvės viduje ir lauke (etnografinis muziejus, vidaus ir lauko kūrybinės dirbtuvėlės, kūrybinių žaidimų miestelis, futbolo, krepšinio aikštelės, lauko batutas, daržas ir sodas, kompostinė, sveikatingumo takelis, vaidybos, smėlio terapijos, masažo, plokščiapėdystės profilaktikos kambariai, sporto, meninio ugdymo salės, valgykla, aktyvaus fizinio judėjimo ir laisvalaikio erdvės, logopedų, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo kabinetai). Visos grupės, erdvės ir kabinetai gausiai aprūpinti ugdymo priemonėmis. Auklėtojai ir specialistai ugdymo procese  aktyviai naudoja šiuolaikines skaitmenines technologijas, elektroninį dienyną. Gausi IKT bazė (kompiuteriai, projektoriai, interaktyvus priedėlis, interaktyvios lentos, filmavimo kameros, fotoaparatai, skeneriai, kopijavimo aparatai, planšetės).

Daug dėmesio skiriama vaikų kūrybiškumo, patirtiniam ugdymui. Išvystytas bendradarbiavimas su tėvais kaip ugdymo proceso partneriais.

Rokiškio r. Obelių lopšelis-darželis  2016 m. - 57 ugdytiniai

2017 m. - 52 ugdytiniai

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas

Lopšelis-darželis įsikūręs Rokiškio r. pakraštyje, 7 km iki Latvijos Respublikos Subatės miestelio. Veikia 3 grupės. Tame pačiame pastate įsikūrusi miestelio biblioteka.

Įstaigoje stiprus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, įvairių renginių ir švenčių bendruomenei organizavimas, senų tradicijų puoselėjimas, vyraujantis komandinis darbas. Plėtojamas mokytojų ir vaikų kūrybiškumas, naujų bendravimo su tėvais formų taikymas. Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas individualiam bendravimui su vaiku, kiekvieno vaiko gebėjimų ir poreikių pastebėjimui, saugios ir ugdančios aplinkos kūrimui, vaikų sveikos gyvensenos formavimui, pedagogų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui.

Informaciją atnaujino: Rita Gagiškienė,
Informacija atnaujinta: 2017-12-31 12:29
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema