Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
vasaris 2024
fow
P
A
T
K
P
Š
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė87662473
Šiandien2312
Dabar naršo80
 
 

Paslaugos

Spausdinti

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ROKIŠKIO KAIMIŠKOJOJE SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS


I. Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

 Pateikiami šie dokumentai:

    1. Prašymas

 

II. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (kopija).
 3. Įgaliojimas (jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo).

 

III. Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė (kopija).
 3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
 4. Įgaliotas asmuo – gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) įgaliojimą.

 

 

IV. Gyvenamosios vietos deklaravimas


Užpildytą deklaraciją asmeniškai turi pateikti:

 1. Asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą.
 2. Nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
 3. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą.
 4. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Deklaracijos forma.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
 4. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, patvirtintas notaro, seniūno, L.R. konsulinio pareigūno (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos bendraturtis), kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą.
 5. Vietoj gyvenamosios patalpos savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai.

 

 V. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas

 

Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ar gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) turi pateikti prašymą deklaravimo įstaigai raštu dėl neteisingų deklaravimo duomenų, ištaisymo ar deklaravimo duomenų pakeitimo, taip pat deklaravimo duomenų panaikinimo.


 Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.Gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) prašymas.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas).

3. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.

4. Įgaliotam asmeniui – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.

5. Dokumentai, patvirtinantys asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą (bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas-pažyma, kad asmuo pakeitė gyvenamąją vietą ir nurodytu adresu negyvena arba kaimynų patvirtinimas, arba Policijos komisariato pareigūno raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena.).

6. Gyvenamosios patalpos pirkimo – pardavimo sutartis (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų ar jų šeimos narių gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis).

7. Ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas, kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.

 

VI. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

 

      Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Nepilnamečių vaikų išvykimą deklaruoja tėvai, įtėviai, globėjai.

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Deklaracijos forma.
 2.  Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3.  Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

 

VII. Notariniai veiksmai


       Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos fiziniams asmenims šiuos notarinius veiksmus:

 1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusiomis išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti.
 2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.
 3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

 

Pateikti šie dokumentai:

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

VIII. Prašymas paramai mirties atveju gauti

Pateikiami šie dokumentai:

 1.  Prašymas.
 2.  Prašymą pateikusio asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3.  Medicininis mirties liudijimas.
 4. Banko sąskaitos numeris.

 

IX. Leidimo laidoti išdavimas

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas. 
 2. Prašymą pateikusio asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Medicininis mirties liudijimas.

 

X. Pažymos juridiniams faktams (pastatų teisinei registracijai) patvirtinti išdavimas

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas. 
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Dokumentai paliudijantys pastatų įsigijimo faktą.

 

XI. Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas

 

       Pažyma apie darbo užmokestį ir stažą reikalinga Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dėl pensijos skyrimo.


 Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prašymas dėl nurodyto asmens pažymos apie draudžiamąsias pajamas, arba asmens prašymas.

 3. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

XII. Charakteristikos išdavimas


       Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką, teismui, teisėsaugos institucijoms, dėl ginklo laikymo. Charakteristikas išduoda seniūnas savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims.


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

XIII. Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas

 

  Gyventojai kviečiami kreiptis į seniūniją bet kokiu rūpimu klausimu ar su nusiskundimu dėl seniūno ar seniūnijos darbuotojų darbo.

       Norintys pateikti pasiūlymą, prašymą ar nusiskundimą, užpildo prašymą, kuriame nurodo pasiūlymo, prašymo ar skundo esmę.

 

Pateikiami šie dokumentai: 

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

XIV. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

XV. Priimami dokumentai paramai maisto produktais iš Europos Sąjungos bendrijos intervencinių atsargų gauti

 

Jei mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VRP (153 Eur)

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas
 4. Pažymos apie pajamas už paskutinius 3 mėn
 5. Pažymos apie alimentus iš antstolių, įmonių, įstaigų.
 6. Pažymos iš Vaikų išlaikymo fondo arba banko išrašas apie gautas įmokas iš Vaikų išlaikymo fondo
 7. Ištuokos liudijimas arba ištuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 8. Santuokos liudijimas arba santuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).

Jei šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą, ar vaikai nemokamą maitinimą mokykloje, pažymų apie gaunamas pajamas nereikia.

 

XVI. Priimami prašymai būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, kieto kuro kompensacijoms:

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė besikreipiančiojo  asmens.                                                      
 3. Ištuokos liudijimas arba ištuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 4. Santuokos liudijimas arba santuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 5. Mirties liudijimas arba medicininis mirties liudijimas (kopija).
 6. Pensininko pažymėjimas (kopija).
 7. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija).
 8. Pažymos apie pajamas už paskutinius 3 mėn.
 9. Pažymos apie alimentus iš antstolių, įmonių, įstaigų.
 10. Pažymos iš Vaikų išlaikymo fondo arba banko išrašas apie gautas įmokas iš Vaikų išlaikymo fondo.
 11. Banko sąskaitos numeris.
 12. Šeimos sudėties pažyma.
 13. Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Jei šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą, pažymų apie gaunamas pajamas nereikia.

 

XVII. Priimami prašymai vienkartinėms pašalpoms

 

  Vienkartinė pašalpa skiriama skurdo, benamystės, ligos, neįgalumo, stichinės nelaimės ir kitais išskirtinais atvejais. Pašalpos dydį bei skyrimo tvarką nustato savivaldybė.


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė besikreipiančiojo asmens.
 3. Banko sąskaitos numeris.
 4.  Pažyma iš gydymo įstaigos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar kitos institucijos, patvirtinanti pašalpos skyrimo priežastį.

 

 XVIII. Tarpininkaujama tvarkant dokumentus aprūpinimui neįgaliųjų kompensacine technika

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija).
 4. Pensininko pažymėjimas (kopija).
 5. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
 6.  Forma Nr. 027/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27d. įsakymu Nr. V-120.

 

XIX. Priimami prašymai socialinei paramai mokiniams gauti

 

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Šeimos narių pasai arba asmens tapatybės kortelės (kopija).
 4. Ištuokos liudijimas arba ištuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 5. Santuokos liudijimas arba santuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 6. Mirties liudijimas arba medicininis mirties liudijimas (kopija)
 7. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija).
 8. Pažymos iš mokymo įstaigos jei moksleiviui daugiau kaip 16 metų.
 9.  Pažymos apie alimentus iš antstolių, įmonių, įstaigų.
 10. Pažymos iš Vaikų išlaikymo fondo arba banko išrašas apie gautas įmokas iš Vaikų išlaikymo fondo.
 11. Teismo sprendimas apie priteistus alimentus.
 12. Banko sąskaitos numeris.

 

XX. Tarpininkaujama tvarkant dokumentus alimentams iš Vaikų

išlaikymo fondo gauti

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Pažyma apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Antstolio išduota pažyma apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo).
 5. Vaiko gimimo liudijimas arba gimimo įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 6. Banko sąskaita

 

XXI. Tvarkomi dokumentai Socialinei priežiūrai (pagalbos į namus, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, ilgalaikės socialinės globos institucijoje).

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas
 2. Pasas, asmens tapatybės kortelė.                  
 3. Pažyma apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą.
 4. Ištuokos liudijimas ištuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).                                         
 5. Santuokos liudijimas arba santuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).
 6. Pensininko pažymėjimas (kopija).
 7. Neįgaliojo pažymėjimas (kopija).
 8. Šeimos sudėties pažyma.
 9. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

 

XXII. Kaimo verslo registro administravimas

 1. Pateikiami dokumentai susiję su valdos duomenų pasikeitimu: paveldėjimo dokumentai, mirties liudijimas, nekilnojamo turto registro dokumentai, išmokų atsisakymo dokumentai.
 2. Priimami prašymai medžiojamų gyvūnų bei stichinių nelaimių padarytiems nuostuoliams kompensuoti.
 3. Verslo centrui teikiama forma apie javapjūtės eigą ( Forma GS-5).
 4. Ūkininkams teikiamos pažymos (EDV ir VED), susijusios su ūkio valdos dydžiu

 

XXIII. Priimamos paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Banko sąskaitos numeris.
 2. Žemės nuosavybės, nuomos ir panaudos dokumentai su žemėlapiais.
 3. Ankstesnių metų paraiška.
 4. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

XXIV. Išduodamas leidimas žemės kasinėjimo darbams

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos paraiška.
 2. Nustatytos formos suderinimų lapai. 
 3. Kasinėjamos vietos projektas ar schema.
 4. Gatvės užtvėrimo schema ( jei reikia).
 5.  Leidimas medžiams, krūmams kirsti ( jei reikia).
 6. Sutartys su žemės naudotojais ( savininkais) dėl nuostolių atlyginimo vykdant žemės kasinėjimo darbus jų teritorijoje ( jei reikia).
 7. Sutartys su kelio ar gatvės dangą atstatančiomis organizacijomis ( jei reikia).
 8. Leidimas statybai (jei reikia).

 

     XXV. Išduodamas leidimas saugotinų medžių krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ne miško žemėje

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Žemės sklypo planas.
 4. Žemės nuosavybės dokumentai.
 5. Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas schema, detalusis ar specialusis planai.
 6. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo

 

Kapinių tvarkymo taisyklių išrašas

1. Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios kapinės yra vietos savivaldybių žinioje. Kapinių įrengimo, tvarkymo ir priežiūros darbus atlieka savivaldybių valdymo organai.

2. Tikintiesiems pageidaujant, suderinus su Rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, bažnyčios vadovybe ir architektu, bendruomenės lėšomis kapinėse gali būti pastatyta nedidelė bažnyčia, koplyčia, varpinė, šarvojimo pastatas. Kapinėse, kurios yra kultūros ir istorijos paminklai, nurodytųjų statinių statybos klausimą reikia derinti ir su Kultūros paveldo inspekcija. 3. Tvarkant kapinių įrengimo techninę dokumentaciją, vadovaujamasi statybos normomis ir taisyklėmis, kapinių projektavimo nuostatais ir sanitarinėmis normomis, taip pat vietos architektūros ir techninių tarnybų reikalavimais .

4.Kapines leidžiama lankyti: nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. - 8 - 21 val., nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. - 9 - 19 val., o lapkričio 1 ir 2 dienomis - 9 - 22 val.

5.Laidojama nuo 10 val. iki 17 val. Pirmąją šv. Kalėdų ir šv. Velykų dieną, taip pat valstybinių švenčių dienomis nelaidojama.

6. Mirusiajam palaidoti skiriamas 3,75 kv.m (1,5x2,5), o šeimos kapui - 7 kv.m (2,8x2,5) sklypas, neįskaitant ploto praėjimams tarp kapų (šoniniai praėjimai - 0,5 m, galiniai - 0,75 m pločio).

7. Kiekvienas mirusysis laidojamas atskirame kape. Laidojimui sklypas skiriamas iš eilės pagal kapinių išplanavimą. Raštišką laidojimo leidimą Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje išduoda seniūnas, suinteresuotam asmeniui (organizacijai) pateikus mirties liudijimą.Tel.8-458-52548,32641.

8.Šeimos kapo sklype laidoti šeimos nario palaikus leidžiama kapą prižiūrinčiam šeimos nariui, o jam nesant - kitam šeimos nariui. Mirus paskutiniam šeimos nariui, leidimas išduodamas suinteresuotam asmeniui arba organizacijai. Pakartotinai laidoti toje pačioje vietoje leidžiama praėjus 20 metų po paskutinio laidojimo.

9.Kapines prižiūrinčios organizacijos visus laidojimus registruoja laidojimų ir kapų statinių registravimo knygoje pagal šios knygos pildymo nurodymus Nurodytosios knygos saugomos neterminuotai.

10. Laidojama ne anksčiau, kaip praėjus 24 val. po mirties, jeigu nėra vidaus reikalų ir prokuratūros, gydymo ar sanitarijos ir epidemiologijos įstaigų specialių nurodymų. Kapo duobė turi būti ne mažiau kaip 2 m gylio. Palaidojus pastatoma laikina lentelė su mirusiojo vardu ir pavarde, gimimo ir mirimo datomis bei kapo numeriu.

11. Kapų statiniai turi būti pagaminti pagal patvirtintus tipinius arba individualius projektus, suderintus su miestų, rajonų architektais ar dailininkais. Veikiančiose kapinėse paminklosaugos ir paminklotvarkos tarnybų nustatytos kultūros ir istorijos paminklų teritorijoje ir jų įtakos zonoje statomų paminklų projektai derinami ir su Kultūros paveldo inspekcija.

12. Asmenų ir organizacijų kapo ribose pastatyti kapo statiniai ir pasodinti augalai, išskyrus medžius, yra jų nuosavybė. Kapines prižiūrinti organizacija statinius sunumeruoja kapo numeriais ir įregistruoja laidojimų ir kapų statinių registravimo knygoje.

13. Palaikus perkelti galima tik išimtiniais atvejais, sanitarijos ir epidemiologijos stočiai bei kapines prižiūrinčiai organizacijai leidus ir laikantis sanitarijos reikalavimų. Palaikus perkelti iš kapinių, pripažintų paminklais, galima tik gavus Kultūros paveldo inspekcijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimus. Teismo nutartimi, tardymo organų nutarimu arba dėl kitų ypatingų priežasčių leidžiama kapą atkasti atitinkamam palaikų tyrimui. Apie kapo atkasimą pranešama jį prižiūrinčiam asmeniui (organizacijai) ir pažymima laidojimų ir kapų statinių registravimo knygoje.

14, Kapinėse draudžiama:

14.1. važinėti transportu (išskyrus specialųjį), slidėmis, rogutėmis, pačiūžomis, ganyti gyvulius ir vaikščioti su šunimis;

14.2. be kapines prižiūrinčios organizacijos žinios išvežti remontuoti kapų statinius, sodinti arba persodinti medžius, juos genėti arba naikinti, kultūros ir istorijos paminklų sąraše esančius statinius perkelti į kitą vietą arba juos rekonstruoti, nesuderinus su Kultūros paveldo inspekcija;

14.3. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, imti smėlį ir žemę ne tam skirtose vietose, gadinti kapinių ir kapų statinius, deginti šiukšles arba jas išmesti ne tam skirtose vietose, trikdyti rimtį ir pažeisti viešąją tvarką, būti ne lankymo metu;

15. Už šių taisyklių pažeidimą taikoma atsakomybė įstatymo nustatyta tvarka.

Informaciją atnaujino: Dalia Janulienė, Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Informacija atnaujinta: 2020-02-14 12:30
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema