Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Kultūros sostinė

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
vasaris 2020
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė42812610
Šiandien45109
Dabar naršo257
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

IQ forumas - dar neišnaudotos verslo galimybės Rokiškio rajone

IQ forumas - dar neišnaudotos verslo galimybės Rokiškio rajone

2020-02-20

Vasario 13 d. Rokiškyje vyko pirmasis šiais metais IQ forumas, kuris į vieną vietą sukvietė tiek viešojo sektoriaus atstovus, tiek verslo lyderius, politikos formuotojus, sprendimų priėmėjus bei visus, besidominčius regionų patrauklumo didinimu, inovacijomis, galimybėmis „išplaukti“ į tarptautinius vandenis, susirasti užsienio partnerius bei tapti lyderiais priimant veiksmingus sprendimus, pakreipiančius regioną pažangos keliu ir norinčius sėkmingai veikti šiandieninėje konkurencingoje aplinkoje.

Rokiškio rajono savivaldybė kartu su IQ forumo organizatoriais Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais, IQ žurnalo kolektyvu dėkoja visiems dalyviams, kurie vos tilpo naujos, modernios bibliotekos salėje!

Džiaugiamės, kad verslininkai bendrauja, buriasi, domisi galimybėmis ir turi didelių ambicijų bei sėkmingai įgyvendina plėtrą, kuria naujas darbo vietas. Nuo to, koks koks stiprus, inovatyvus ir ambicingas mūsų rajono verslas, priklauso viso rajono gerovė, kuriamos darbo vietos, grįžta jauni, perspektyvūs specialistai ir čia pasilieka, kurdami šeimas ir augindami vaikus.

Tikimės ir jau matome, kad šis renginys - tai tik pradžia gražiam bendradarbiavimui ateityje.

Susitikime, kalbėkimės, bendraukime, darykime, ieškokime, plėskimės ir kurkime Rokiškį kartu tokį, į kurį norėtųsi ne tik atvykti, bet ir pasilikti. GYVENTI.

 

Kviečiame teikti paraiškas paramai „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“

2020-02-20

Paramos tikslas – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, išsaugant biologinę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą ir siekiant sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Iš viso skirta 1 mln. Eur...

Vaiko teisė augti biologinėje šeimoje – vaiko teisų gynėjų darbo prioritetas

Vaiko teisė augti biologinėje šeimoje – vaiko teisų gynėjų darbo prioritetas

2020-02-19

„Vaiko teisių apsaugos sistemos prioritetas – vaiko prigimtinė teisė augti biologinėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus“, – kalbėdama apie nuo šių metų pradžios įsigaliojusius vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus, vaiko teisių gynėjų darbo prioritetą išskyrė Panevėžio apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėja Žaneta Ginaitė...

Konkursas ,,Pagiriamasis žodis kalbai"
 
 

Paslaugos

Spausdinti

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS OBELIŲ SENIŪNIJOJE

TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

1. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos

neturinčių asmenų apskaitą išdavimas


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė ( kopija).
 3. Įgaliojimas (jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo).

 

2.  Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.

 

3. Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams) apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis


Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė ( kopija).
 3. Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
 4. Įgaliojiotas asmuo- gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) įgaliojimą.

 

4. Gyvenamosios vietos deklaravimas


Užpildytą deklaraciją asmeniškai turi pateikti:

 1. Asmenys, deklaruojantys savo gyvenamąją vietą;
 2. Nepilnamečių tėvai (įtėviai) ar vienas iš jų arba globėjas (rūpintojas) ar kitas teisėtas atstovas;
 3. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą;
 4. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais) arba globėjais (rūpintojais) ar kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

 

Pateikiami šie dokumentai:

     1. Deklaracijos forma.

     2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

     3. Dokumentai, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio tesėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamą          patalpą.

      4. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo ( jų ) įgalioto asmens sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui ( bendraturčiams ) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, patvirtintas notaro, seniūno, L.R. konsulinio pareigūno (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja patalpos bendraturtis), kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą.

     5. Vietoj gyvenamosios patalpos savininko sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje - nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei ( įstaigai ) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai.

 

5. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas

 

Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ar gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) turi pateikti prašymą deklaravimo įstaigai raštu dėl neteisingų deklaravimo duomenų, ištaisymo ar deklaravimo duomenų pakeitimo, taip pat deklaravimo duomenų panaikinimo.

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas. Gyvenamosios patalpos savininko ( bendraturčio ) prašymas.
 2. . Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas).
 3. . Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą.
 4. Įgaliotam asmeniui – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas.
 5. Dokumentai, patvirtinantys asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą (bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas-pažyma, kad asmuo pakeitė gyvenamąją vietą ir nurodytu adresu negyvena arba kaimynų patvirtinimas, arba Policijos komisariato pareigūno raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena.).
 6. Gyvenamosios patalpos pirkimo – pardavimo sutartis (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų ar jų šeimos narių gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis).
 7. Ištuokos liudijimas ir teismo sprendimas, kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.


6. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

 

       Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą. Nepilnamečių vaikų išvykimą deklaruoja tėvai, įtėviai, globėjai.

 

 Pateikiami šie dokumentai:  

        1. Deklaracijos forma.

        2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

        3.Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

 

7. Atliekami seniūnams priskirti notariniai veiksmai


Seniūnas neatlygintinai atlikta seniūnijai priskirtos teritorijos  fiziniams asmenims šiuos notarinius veiksmus.

 1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai - siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darboužmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti.
 2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą.
 3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.

 

Pateikti šie dokumentai:

 1. Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

8. Išduodami leidimai laidoti


Norint gauti leidimą, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą.
 2. Medicininis mirties liudijimą.
 3. Prašymą pateikusio asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

9. Prašymas paramai mirties atveju gauti

 

Pateikiami šie dokumentai:

 1.  Prašymas.
 2. Prašymą pateikusio asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė.
 3. Medicininis mirties liudijimas.
 4. Banko sąskaitos numeris.

 

10. Charakteristikos išdavimas

 

       Paslauga deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims.teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką, teismui, teisėsaugos institucijoms, dėl ginklo laikymo. Charakteristikas išduoda seniūnas savo seniūnijos teritorijoje

deklaravusiems gyvenamąją vietą nedirbantiems fiziniams asmenims ir individualią veiklą užregistravusiems asmenims.


Pateikiami šie dokumentai:

            1.Prašymas.  

             2.Pasas arba asmens tapatybės kortelė.


11.  Pažymos juridiniams faktams (pastatų teisinei registracijai) patvirtinti išdavimasPateikiami šie dokumentai:

            1.Prašymas.  

             2.Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

             3.Dokumentai paliudijantys pastatų įsigijomo faktą.

 

12.Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas

 

Pateikiami šie dokumentai:

             1.Prašymas.

              2.Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prašymas dėl nurodyto asmens pažymos apie draudžiamąsias  pajamas, arba asmens prašymas.

              3.Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

13. Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas

 

  Gyventojai kviečiami kreiptis į seniūniją bet kokiu rūpimu klausimu ar su nusiskundimu dėl seniūno ar seniūnijos darbuotojų darbo.

       Norintys pateikti pasiūlymą, prašymą ar nusiskundimą, užpildo prašymą, kuriame nurodo pasiūlymo, prašymo ar skundo esmę.

             

Pateikiami šie dokumentai:

        1. Prašymas.

         2.Pasas arba asmens tapatybės kortelė.

 

14. Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

 

Pateikiami šie dokumentai:

        1. Prašymas.

         2.Pasas arba asmens tapatybės kortelė.


 

15. Forminami dokumentai paramai maisto produktais iš Europos sąjungos bendrijos intervencinių atsargu.

 

Jei mėnesio pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 VPR (153 EUR)

 

Reikalingi dokumentai:

    1.Prašymas; 

    2.Pasas, asmens tapatybės kortelės kopija; 

    3.Neįgaliojo pažymėjimas;

    4.Ištuokos liudijimas arba ištuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija);

    5. Pažymos apie alimentus iš anstolių, įmonių, įstaigų;

    6. Pažymos apie pajamas už paskutinius 3 mėn.;

    7.Pensininko pažymėjimo kopija ;

    8.Santuokos liudijimas arba santuokos įrašą liudijantis išrašas (kopija).

Jei šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą, ar vaikai nemokamą maitinimą mokykloje, pažymų apie gaunamas pajamas nereikia.

 

16. Priimami prašymai būsto šildymo išlaidų kompensacijoms, kieto kuro kompensacijoms:

 

Reikalingi dokumentai:

 1. Pasas, asmens tapatybės kortelės kopija ;                                   
 2. Prašymas ;        
 3. Ištuokos liudijimo kopija ;                     ;                                         
 4. Santuokos liudijimo kopija;
 5. Mirties liudijimo kopija;
 6. Pensininko pažymėjimo kopija ;
 7. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 8. Pažymos apie pajamas už paskutinius 3 mėn.;
 9. Pažymos  apie alimentus iš anstolių, įmonių, įstaigų.

   10.Pažymos iš Vaikų išlaikymo fondo arba banko išrašas apie gaunatas įmokas iš Vaikų išlaikymo fondo.

   11.  Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui ( bendraturčiams ) apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

  12.  Banko sąskaitos;

  13.  Šeimos sudėtis.

Jei šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą, pažymų apie gaunamas pajamas nereikia.

 

17. Priimami prašymai vienkartinėms pašalpoms:

 

Vienkartinė pašalpa skiriama skurdo, benamystės, ligos, neįgalumo, stichinės nelaimės ir kitais išskirtinais atvejais. Pašalpos dydį bei skyrimo tvarką nustato savivaldybė.

 

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas;
   
 2. Pasas arba asmens tapatybės kortelė;                          
 3. Banko sąskaitos numeris;
 4. Pažyma iš gydymo įstaigos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ar kitos institucijos, patvirtinanti pašalpos skyrimo priežastį.

 

18. Aprūpinimas neįgaliųjų kompensacine technika :

 

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Paso kopija ;
 3. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 4. Pensininko pažymėjimo kopija;
 5. Forma Nr. 027/a patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27d. įsakymu Nr. V-120.

 

19. Prašymai socialinei paramai mokiniams gauti


Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;


Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Pasas, asmens tapatybės kortelės kopija;                                                            
 3. Šeimos narių pasai, gimimo liudijimai kopija;             
 4. Ištuokos liudijimo kopija                      ;                                         
 5. Santuokos liudijimo kopija;
 6. Mirties liudijimo kopija;
 7. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 8. Pažymos iš mokymo įstaigų jei vieš 16m;
 9. Pažymos iš Vaikų išlaikymo fondo arba banko išrašas apie gautas įmokas iš Vaikų išlaikymo fondo.

  10.  Pažymos apie alimentus iš antstolių, įmonių, įstaigų;

  11. Banko sąskaitos.

  12.  Teismo sprendimas apie priteistus alimentus;

 

 

20. Forminami dokumentai Socialinei priežiūrai( pagalbos į namus, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, ilgalaikės socialinės globos institucijoje, pagalbos pinigams)

.


Reikalingi dokumentai:

 1.  Prašymas;
 2. Pasas, asmens tapatybės kortelės kopija                   ;
 3. Pažymą apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;
 4. Ištuokos liudijimo kopija;                                         
 5. Santuokos liudijimo kopija;
 6. Pensininko pažymėjimo kopija ;
 7. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 8. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

    9 .  Šeimos sudėtis.

 

21. Kaimo verslo registro administravimas

 

 1.  Priimami prašymai medžiojamų gyvūnų bei stichinių nelaimių padarytiems nuostuoliams kompensuoti.

 

22.Priimamos paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius gauti

 

Reikalingi dokumentai:

 1. Ankstesnių metų paraiška;
 2. Banko sąskaitą;
 3. Žemės nuosavybės ir nuomos dokumentus su žemėlapiais;
 4. Nekilnojamojo turto dokumentus (namų inventorizacijos bylą);
 5. Asmens dokumentą.

 

23. Išduodamas leidimas žemės kasinėjimo darbams.

 

Norint gauti leidimą žemės kasinėjimo darbams reikia pateikti:

1. Nustatytos formos paraišką.

2. Nustatytos formos suderinimų lapą. (2 egz.)

3. Kasinėjamos vietos projektą ar schemą.

4. Gatvės užtvėrimo schema ( jei reikia).

5. Leidimo medžiams, krūmams kirsti ( jei reikia).

6. Sutartys su žemės naudotojais ( savininkais) dėl nuostolių atlyginimo vykdant žemės kasinėjimo darbus jų teritorijoje ( jei reikia).

7. Sutartys su kelio ar gatvės dangą atstatančiomis organizacijomis ( jei reikia).

8. Leidimas statybai (jei reikia).

 

24. Išduodamas leidimas saugotinų medžių krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ne miško žemėje.

 

Norint gauti leidimą turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. Prašymas nustatyta forma.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Žemės sklypo planas.
 4. Žemės nuosavybės dokumentai.
 5. Patvirtintą ( suderintą) želdinių pertvarkymo projektų schemą, detalųjį ar specialųjį planą.

 

25. Teikiamos visuomeninės pirties paslaugos:

 

Pirtis dirba dvi dienas į savaitę:

 • Penktadieniais prausiasi vyrai – nuo 14 val. iki 20 val.
 • Šeštadieniais prausiasi moterys – nuo 14 val. iki 20 val
 •   Bilieto kaina :
 • vaikams nuo  7 metų ir suaugusiems– 1,01 Eur.
 • pensininkams ir neįgalumo grupę turintiems asmenims – 0,67 Eur.
 • vaikai iki 7 metų ir visišką neįgalumo grupę turintys žmonės pirtyje prausiasi nemokamai.

PASTABA: Pirties lankytojai privalo laikytis pirties vidaus tvarkos taisyklių, esančių visuomeninėje pirtyje.

Pirties įkainiai yra 1 valandai


26. Teikiamos autobuso nuomos paslaugos.

 

Norint išsinuomoti transportą ( autobusą) reikia:

 1. Pateikti prašymą ( ne vėliau kaip prieš vieną dieną)
 2. Sumokėti už transporto panaudą vadovaujantis Rokiškio rajono valdybos sprendimu Nr. 198 2000-12-21 „Dėl savivaldybės administracijos transporto panaudojimo tvarkos“.

 

 

 

Seniūnas                                                                                                            Eugenijus Narkūnas

Informaciją atnaujino: Ainis Čepulis,
Informacija atnaujinta: 2019-01-21 17:06
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema