Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

Grįžti į pradinį puslapį ›  E-demokratija › Posėdžiai
 

Posėdžiai

Spausdinti
PavadinimasTarybos posėdis
NumerisTP-5
Data2018-04-27
PirmininkasAntanas Vagonis
SekretoriusGenovaitė Gavėnienė
BūsenaBaigta
Balsavimo rezultataipriimtu sprendimu sarasas (balsavimas) 2018-04-27.pdf

Transliacijos įrašas

...

Nariai

Narių nėra


Darbotvarkės klausimai

Nr. Pavadinimas Pranešėjai Komentarai  
1 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
2 DĖL SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS IŠRINKIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
3 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
4 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
5 DĖL SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS IŠRINKIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
6 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
7 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO
Antanas Vagonis
0 Detaliau
8 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Remigijus Sunklodas
0 Detaliau
9 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
Gintautas Rekerta
0 Detaliau
10 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
Virginijus Matulka
0 Detaliau
11 DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“ 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
Leonas Butėnas
0 Detaliau
12 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ROKIŠKIO BUTŲ ŪKIO 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
Vladas Janulis
0 Detaliau
13 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JUODUPĖS KOMUNALINIO ŪKIO 2017 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
Rimantas Kirstukas
0 Detaliau
14 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Saulius Jasiulevičius
0 Detaliau
15 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Ramunė Markevičienė
0 Detaliau
16 DĖL PRITARIMO 2017 METŲ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
Zita Kapušinskienė
0 Detaliau
17 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Deimantė Talačkienė
0 Detaliau
18 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
19 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATSKAITOS PATVIRTINIMO
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
20 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
21 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO
Agnė Šapokaitė
0 Detaliau
22 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITAI
Vitalis Giedrikas
0 Detaliau
23 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 2018 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO
Vitalis Giedrikas
0 Detaliau
24 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS DALIES DYDŽIO NUSTATYMO
Vitalis Giedrikas
0 Detaliau
25 DĖL PRITARIMO VIENKARTINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
26 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
27 DĖL VIENKARTINĖS PINIGINĖS PARAMOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTININMO
Zita Čaplikienė
0 Detaliau
28 DĖL ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO UŽ 2017 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Vilma Mečiukonienė
0 Detaliau
29 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-159 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO IR ROKIŠKIO RAJONO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2022 METŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO
Vilma Mečiukonienė
0 Detaliau
30 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ ATASKAITAI
Jurgita Blaževičiūtė
0 Detaliau
31 DĖL PRITARIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
32 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2019 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Rūta Dilienė
0 Detaliau
33 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-72 ,,DĖL VIETOS VALDŽIOS SEKTORIAUS ATSTOVAVIMO ROKIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBOJE“ DALINIO PAKEITIMO
Sigitas Kirlys
0 Detaliau
34 DĖL STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS STATYBOS OBJEKTŲ 2018 METAMS SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
35 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBAI TEIKIAMŲ DERINTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2016 METŲ FAKTINIŲ INVESTICIJŲ IR 2017–2018 METŲ PLANUOJAMŲ INVESTICIJŲ ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE PATIKSLINIMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
36 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. TS-9.194 „DĖL ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO ROKIŠKIO RAJONO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO” PROGRAMOS PRIEDO PAPILDYMO
Aušra Vingelienė
0 Detaliau
37 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRAVIMO, TAISYMO (REMONTO), PRIEŽIŪROS IR SAUGAUS EISMO SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO 2018 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Augustinas Blažys
0 Detaliau
38 DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE ROKIŠKIO MIESTE SCHEMOS PATVIRTINIMO
Ingrida Trumpaitė
0 Detaliau
39 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ROKIŠKIO BASEINO STEIGIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
40 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2018 METŲ LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAIS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
41 DĖL ROKIŠKIO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
42 DĖL ROKIŠKIO R. PANDĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
43 DĖL ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
44 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI ROKIŠKIO R. JŪŽINTŲ JUOZO OTTO ŠIRVYDO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
45 DĖL NERINGOS RAGELIENĖS SKYRIMO Į ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORĖS PAREIGAS
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
46 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI
Aurimas Laužadis
0 Detaliau
47 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 5 D. SPRENDIMO NR. TS-35 „DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METAMS PATVIRTINIMO“ PATIKSLINIMO
Reda Dūdienė
0 Detaliau
48 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO
Danguolė Kondratenkienė
0 Detaliau
49 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-205 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERUI“ PANAIKINIMO
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
50 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-126 „DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKETIMO
Regina Strumskienė
0 Detaliau
51 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 8 D. SPRENDIMO NR. TS-126 „DĖL MERO POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PANAIKINIMO
Stasys Meliūnas
0 Detaliau
52 DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO ANTANO VAGONIO SIUNTIMO Į KOMANDIRUOTĘ
Regina Strumskienė
0 Detaliau
53 KREIPIMASIS Į ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS
Algis Čepulis
0 Detaliau
54 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ PAKLAUSIMAI IR PASISAKYMAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ PASISAKYMAI   1 Detaliau 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema