Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420. Įstaigos kodas 188772248
 

Kontaktai

Paieška
 
 

LATLIT Interreg

 
 

Rokiškio autobusų parkas

 
 

bck
rugpjūtis 2020
fow
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Renginys
Paroda
Konferencija
Diskoteka
Festivalis
Spektaklis
Visos kategorijos
 
 

Svetainės lankomumas

Viso apsilankė46910241
Šiandien15456
Dabar naršo131
 

Naujienos

Gyventojams

Turistams

Verslininkams

Gyvenimo atvejais

 

Naujienos

Spausdinti

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ, TURINČIŲ KOMPETENCIJŲ ŠILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO, TRANSPORTO, STATYBOS, ENERGETIKOS, VADYBOS, TEISĖS, FINANSŲ SRITYSE, ATRANKOS UŽIMTI AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ VALDYBOS NARIŲ PAREIGAS

2019-06-05

Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“, bendrovės kodas 173000664, buveinės adresas Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis.

Informacija apie bendrovę patalpinta AB „Rokiškio komunalininkas“ interneto svetainėje adresu: http://www.rokom.lt.

1. Skelbia kandidatų į Bendrovės valdybos narius atranką:

1.1.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją šilumos gamybos ir tiekimo srityje, vietą;

1.2.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją transporto srityje, vietą;

1.3.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos srityje, vietą;

1.4.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją energetikos srityje, vietą;

1.5.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją vadybos srityje, vietą;

1.6.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją teisės srityje, vietą;

1.7.kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų srityje, vietą.

2. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“, Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis, įėjimas iš gatvės pusės,  II aukštas, administratorės kabinetas. Darbo laikas: pirmadienis – ketvirtadieniais 7.00–16.00 val., penktadieniais  7.00–14.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val.;

2.2. elektroniniu paštu: administracija@rokom.lt, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Akcinė bendrovė „Rokiškio komunalininkas“, Nepriklausomybės a. 12 A, 42115 Rokiškis.

3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

4. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į bendrovės valdybos narius:

4 (ketverių) metų kadencija

5. Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. kandidatai nėra asmenys kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovas.

7. Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio šilumos gamybos ir tiekimo kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.1.1. turėti energijos inžinerijos arba elektronikos ir elektros inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį šilumos gamybos ir tiekimo srityje,

7.1.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.1.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.1.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.1.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis;

7.2. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio transporto veiklos kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.2.1. turėti sausumos transporto inžinerijos krypties arba verslo (transporto ir logistikos) krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį transporto inžinerijos ar logistikos srityje,

7.2.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.2.3 turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.2.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.2.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis;

7.3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio statybos srities kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.3.1. turėti statybos inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje,

7.3.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.3.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.3.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.3.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis;

7.4. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio energetikos kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.4.1. turėti energijos inžinerijos aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį energijos tiekimo ir įrenginių priežiūros srityje,

7.4.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.4.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.4.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.4.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis;

7.5. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio vadybos kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.5.1. turėti vadybos arba rinkodaros krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį vadybos ar rinkodaros srityje,

7.5.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.5.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.5.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.5.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.6. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio teisės kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.6.1. turėti teisės krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį teisės srityje,

7.6.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.6.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.6.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.6.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

7.7. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio finansų kompetenciją, vietą asmuo turi:

7.7.1. turėti finansų krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 metų darbo patirtį finansų, finansinių konsultacijų, finansinių paslaugų ar audito srityje,

7.7.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą,

7.7.3. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į bendrovės veiklos specifiką,

7.7.4. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus,

7.7.5. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

8. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

8.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

8.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

8.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

8.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

8.5. kandidatas neturi būti Savivaldybės tarnautojas ar Savivaldybės administracijos darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

8.6. kandidatas neturi būti bendrovės vadovo arba šios skelbimo 8 dalies 1-5 punktuose nurodytų asmenų artimas giminaitis (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) ir šeimos narys (artimu šeimos nariu laikomi kartu su tuo asmeniu gyvenantys vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai ir seserys ir jų sutuoktiniai, asmens sutuoktinis (sugyventinis) taip pat sutuoktinio tėvai;

8.7. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

8.8. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų sudėtyje;

8.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimo giminaičio ar šeimos nario (kaip jis apibrėžtas šios skelbimo 8 dalies 6 punkte) ir bendrovės interesų konfliktas.

9. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

9.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

9.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

9.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

9.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

9.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

9.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

10. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

kandidatas teikia dokumentus Akcinei bendrovei „Rokiškio komunalininkas“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. birželio 25 d.

11. Akcinės bendrovės „Rokiškio komunalininkas“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Administratorė Rimutė Gečiūnienė, tel. (8 458) 71 083; el. p. administracija@rokom.lt;

Atliekų padalinio vadovė Agnė Janočkinienė, tel. (8 620) 31 912, el. p. agne.janockiniene@rokom.lt .

12. Kita informacija:

Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusių kandidatų gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatų, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalomumas. 

PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).

2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

 
 
 
 

Kaip mus rasti?

Respublikos g. 94, LT-42136, Rokiškis Tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 420 Biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 188772248

Aktuali informacija

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „elektroniniai valdzios vartai“

 

 

 

 

 

 

 

DARBO LAIKAS

Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį — nuo 8 val. iki 17 val. Penktadienį — nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. Pietų pertraukos laikas — nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.

©2015 Rokiškis Sprendimas: Fresh Media. Naudojama EasyWeb 3.2 sistema